Aydınlatılmış Onam

Hipnoz Terapisi Aydınlatılmış ( Bilgilendirilmiş ) Onam Formu

Sayın, .........................
Terapinizin hekiminiz tarafından tüm ayrıntıları ile en etkin şekilde planlanabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi amacıyla hipnoz tedavisi uygulaması yapılacaktır. Aşağıda bu uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgiler sizinle paylaşılmaktadır. Bu bilgilere ek olarak, uygulama ile ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu hekiminize yöneltebilirsiniz.

Tedavi Yöntemi Hakkında Bilgi:
Mevcut şikayetlerinizin tedavisi için hipnozla tedavi önerilmektedir. Hipnoz ile yapılacak tedavide, tüm fonksiyonların çalıştığı, bilincin açık olduğu bir konumda; uyku hali olmadan, zihinsel uyanıklık halinin olduğu; istekle elde edilen konsantrasyonun tedavi amacıyla kullanılması söz konusudur. Bu çalışma sayesinde bilinç, bilinçdışı, savunma mekanizmaları, rüyalar, hatıralar, davranışların kökenindeki gerçek nedenler öğrenilebilir.

Tedavi Başarısı ve Süresi :
Hipnozla tedavi mucizevi bir yöntem değildir. Bedensel uyuşukluk ve zihinsel uyanıklık halidir. Transın derinliği her kişide farklı gerçekleşir. Bazı kişilerde daha yüzeysel, bazı kişilerde daha derindir. İlk seans genelde “ mayalama ” denilen, diğer seanslara hazırlık şeklindedir. Uygulanacak seans sayısı terapistiniz tarafından size bildirilir.

Tedavi komplikasyonları ve Riskleri
Hipnoz ile yapılacak tedavi sırasında kişinin kan basıncı, kan şekeri, solunum, dolaşım gibi hayati faaliyetleri biyolojik olarak etkilenmez. Dolayısıyla hasta için bir tehlike söz konusu değildir. Hipnoz sonrasındaki dönemde de bir sakıncası görülmemiştir. Ancak çok derin trans durumunda açılırken, şaşkınlık döneminin bir süre devam etmesi mümkündür. Bazen, trans halinde iken duygusal boşalma (katarsis) yaşanabilir. Terapistin kontrol edebileceği bir durumdur.
İngiliz Tıp Birliği 1953 yılında, Amerikan Tıp Birliği 1958 yılında hipnozla tedaviyi tıbbi bir tedavi yöntemi olarak kabul etmişlerdir. Avustralya Sağlık Bakanlığı’ nca 2010 yılında, hipnozun “ insan sağlığına zararı olmadığı”  deklare edilmiştir.
Genel olarak çalışmalarımızda herhangi bir hastalık için klasik tıbbi ve psikolojik tedavilere alternatif bir tedavi yöntemi uygulanmamaktadır.

Genel Etik Standartlar
•        Size uygulanacak yöntem anlatıldı. Onayınız alındı.
•        Bilgileriniz ve uygulanan çalışma yeterli gizlilikte korundu ve korunacaktır.
•        Sizin saygınlığınız ve yaşam kalitenizi korumaya azami özen gösterilecektir.
Bu standartlar altında;
·         Danışanın danışma konusu ve kendisi ile yapılan çalışmalar, ( danışanın talebi olmadıkça ) gizli tutulacaktır.
·         Bu konu ile ilgili olarak kendisine bilgi verilmiş ve danışan, ( velisi – vasisi ) tarafıma bu konularla ilgili olarak “ birlikte çalışma yetkisi ” vermiştir.
Uygulanacak olan hipnozla tedavi uygulaması ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin tamamını …………………..   tarihinde okudum ve tarafıma sözel olarak anlatıldı. Tarafıma ilk görüşme esnasında iletilen, hipnozla tedavi hakkındaki bilgilendirici diğer notlar ve yazılar da dahil olarak, verilen bilgileri anladım ve aklıma gelen sorular cevaplandırılmış olarak hipnozla tedavi uygulanmasını onayladım.

ONAYLAYAN DANIŞANIN                                                     TERAPİST
Adı – Soyadı :                                                                     Adı – Soyadı :
İmza:                                                                                 İmza:
Tarih:                                                                                Tarih: